New York Style Interiors

MINT CLUB Premium Card

 

REGULAMIN PROGRAMU

"MINT CLUB Premium Card"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.1 Program jest prowadzony pod nazwą „MINT CLUB Premium Card”.

1.2 Organizatorem programu jest Mint Grey z siedzibą w Warszawie 00-367 przy ul. Kopernika 8/18,

NIP 852-241-60-57 (zwanym dalej Mint Grey),

1.3 Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w salonach Mint Grey i rozpoczyna się w dniu 01.02.2015.

1.4 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

1.5 Mint Grey zastrzega sobie możliwość włączenia lub wyłączenia niektórych salonów z Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

1.6 Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

 

§ 2. Warunki udziału w Programie.

2.1 Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, po wypełnieniu i podpisaniu Formularza Zgłoszeniowego, której wydano MINT CLUB Premium Card.

2.2 MINT CLUB Premium Card, zwaną dalej Kartą, można otrzymać wyłącznie za pośrednictwem salonów Mint Grey i może się nią posługiwać wyłącznie Uczestnik, któremu została wydana.

2.3 Karta wydawana jest bezpłatnie przy jednorazowych zakupach opiewających na kwotę co najmniej 1000 zł.

2.4 Karta zostanie aktywowana w przeciągu 24 godzin od jej wydania.

2.4 Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.

2.5 Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim.

2.6 Uczestnik Programu może posiadać wyłącznie jeden egzemplarz Karty.

2.7 Niepodpisaną Kartę uznaje się za nieważną.

2.8 W przypadku zgubienia Karty nie ma możliwości wydania jej duplikatu.

2.9 Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie karty, poza złożeniem podpisu we właściwym miejscu.

 

§ 3. Uprawnienia Uczestnika wynikające z posiadania
Karty MINT CLUB Premium Card

3.1 Warunkiem skorzystania z Programu jest okazanie aktywnej Karty Kasjerowi przed zamknięciem transakcji. Posiadacz Karty zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości na życzenie Sprzedawcy.

3.2 Wysokość rabatu uzależniona jest od wartości zakupów dokonywanych w salonach Mint Grey i wynosi:

  • Jednorazowe zakupy na kwotę 500 zł – 1499,99 zł=2%;

  • Jednorazowe zakupy na kwotę 1500 zł – 2499,99 zł=5%;

  • Jednorazowe zakupy na kwotę 2500 zł - 4999,99 zł=7%;

  • Jednorazowe zakupy na kwotę powyżej 5000 zł=10%.

3.3 Przystępując do Programu każdy Uczestnik otrzymuje unikalną możliwość skorzystania ze specjalnych ofert oraz rabatów przesyłanych drogą mailową i/lub smsową na wskazany adres i numer telefonu w Formularzu Rejestracyjnym.

3.4 Rabat nie sumuje się z innymi promocjami oferowanymi w salonie ani ze specjalnymi akcjami rabatowymi.

3.5 Rabat nie przysługuje Uczestnikowi Programu w przypadku zamówień indywidualnych, a w szczególności na: meble tapicerowane, tapety, oświetlenie oraz wszystkie produkty, których zakup wiąże się ze sprowadzeniem ich do butiku dopiero za pisemną deklaracją Klienta.

3.6 Z usług można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia sklepów (jeżeli nie występują dodatkowe ograniczenia).

 

§ 4. Reklamacje i zwroty

4.1 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach stwierdzenia wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn.27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Reklamacje przyjmuje salon, w którym dokonany został zakup.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1 Mint Grey zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, załączniki, itd.) w każdym czasie bez podania przyczyny. 

5.2 Program obowiązuje bezterminowo, jednocześnie Mint Grey zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt. 5.1.

5.4 Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację, nie będzie honorowana.

5.5 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w każdym z salonów Mint Grey oraz na stronie www.mintgrey.pl.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl